Friday, August 20, 2010 at 05:05AM
[Your Name Here]

Barbarella, Cravo e Canela
av Michael Asbury

Michael Asbury er kunsthistoriker, kritiker og kurator. Han fullførte sin PhD i kunsthistorie og -teori ved The London Institute med en avhandling om Helio Oiticica i 2003. Asbury har publisert om transnasjonal samtidskunst, modernisme og politiseringen av den kulturelle praksisen i Brasil. Han har også ledet og deltatt i en rekke internasjonale symposier, studiesirkler og paneldiskusjoner.
Les mer>>

Article originally appeared on Erneste Neto (http://neto.afmuseet.no/).
See website for complete article licensing information.