6 | Variation on Color Seed Space Time Love, 2009

Denne installasjonen er laget av 8 individuelle hengende skulpturer. Neto har tatt utgangspunkt i industrielt fremstilte plastnett i ulike farger som han har fylt med bønner. Enkelte steder er flere nett vevd inn i hverandre, som om han har formet indre og ytre organer. Samtidig kan disse ulike elementene oppfattes som uttrykk for feminine og maskuline prinsipper, slik vi ofte ser i Netos arbeider.

Hengende former utgjør en av grunntonene i Netos kunst. Utgangspunktet for disse hengende formene går tilbake til de såkalte pesos, små skulpturer som han utviklet mot slutten av 1980-tallet. Pesos betyr vekt, og disse skulpturene var laget av nylonstrømper fylt med blyhagl. Verket fikk sin form ved at kunstneren slapp det ned mot gulvet, og da de tunge haglene traff underlaget fylte de ut det tynne stoffet og formet en enkel skulptur. Neto tilla blyhaglene og det transparente stoffet visse symbolske egenskaper, og skulpturene ble gjerne tolket som fruktbarhetssymbol.

Materialenes symbolske betydning er en sentral del av også dette kunstverket. Det er naturlig å relatere bruken av de fargerike plastnettene og bønnene til kunsthistoriske forbilder fra modernismen eller arte povera. Begrepet arte povera betyr fattig kunst, og betegner en gruppe italienske modernister på 1960-tallet som brukte enkle hverdagsmaterialer i sine arbeider. Som sine modernistiske forbilder tar Neto her utgangspunkt i materialer som finnes rundt oss i hverdagen. De ferdige plastnettene brukes i mange forskjellige sammenhenger og bønner er en viktig ingrediens i tradisjonell brasiliansk matkultur. Dermed får materialvalget også politiske konnotasjoner. Vi finner henvisninger til brasiliansk historie, og forbindelser mellom Europa og Brasil. Kolonialisme, handelsforbindelser og eksotiske varer er stikkord. Slik blir kunstverket politisk ladet, og får mening ut over den visuelle tiltrekningen og de åpenbare skulpturelle problemstillingene.