12 | Untitled (from dry color series),
2007
Fargerike bomullssnorer er trukket stramt utover fra et punkt på veggen omtrent som navene i et sykkelhjul. Snorene er gule, rosa, grønne, turiske og svarte. De rette linjene er relativt utypiske for Neto, som vanligvis arbeider med runde, frodige former. Likevel har strukturen et organisk uttrykk og formen har vært sammenliknet med en forstørret cellestruktur.  Verket har tidligere vært vist sammen med flere arbeider fra samme serie, og stilt ut i grupper får disse arbeidene en enda mer organisk karakter, man kan tenke på mikroskopbilder av bakteriefloraer eller andre mikroorganismer.

Med dette verket tar Neto utgangspunkt i problemstillinger som har dominert hans verk helt siden slutten av 1980-tallet: Han undersøker tekstilenes tøyelighet og styrke. De fargerike snorene er stramt spent opp mellom små plastringer, omtrent som strengene på et instrument. I flere andre arbeider i denne utstillingen ser vi hvordan de gjennomskinnelige og tynne stoffene er strukket til det maksimale, og den enorme fleksibiliteten og styrken er avgjørende for skulpturens eksistens.

Linjene i skulpturen kan også minne om tegnede streker, og verket kan beskrives både som et maleri, en skulptur, et teppe eller et elastisk veggrelieff. Dermed kan det også være naturlig å plassere verket i sammenheng med Netos øvrige veggarbeider, hans tegninger og relieffer skåret ut av mdf. Disse arbeidene fungerer ofte som kommentarer til Netos romlige installasjoner, og understreker sentrale problemstillinger i hans kunst.