8 | Simple and light as a dream…the gravity don’t lie…just loves time, 2006

Å bevege seg under denne skulpturen er som å se opp i en gigantisk abstrahert kropp. Hengende poseliknende former kan minne om kjønnsorganer eller modne frukter. Grønne og oransje membranliknende overflater buler under vekten av isoporkuler og glassperler, og utgjør en sanselig helhet. Neto har ofte beskrevet kroppen som en hovedkilde til inspirasjon og ideer om hud eller kroppens indre organer danner ofte utgangspunkt for hans kunstverk.

Neto så tidlig potensialet som lå i tekstil som materiale. Da han som ung begynte å utforske skulpturmediet oppdaget han raskt de mulighetene som fleksible tekstiler gir i utforskningen av fysiske forhold. Allerede i hans tidlige arbeider ser vi derfor hvordan han benytter ulike tekstiler, gjerne i kombinasjon med andre materialer, for å utføre formale eksperimenter.

Og da Neto for alvor markerte seg på den internasjonale kunstarenaen på slutten av 1990-tallet var det nettopp med sine hengende installasjoner som ofte var laget av mykt, halvgjennomskinnelig materiale. Det var strukket og strekt utover ved hjelp av vekter som var fylt med ulike substanser. I flere sammenhenger bruker Neto krydder og andre materialer med sterke dufter, andre ganger er det florlett isopor som demonstrerer tyngdekraften. Den kanskje mest imponerende skulpturen i denne serien var den enorme Leviathan Thot som Neto laget til Pantheon i Paris i 2006. Hengende fra de mektige hvelvene i katedralen fungerte Netos organiske former nærmest som en overdreven understrekning av naturens tilstedeværelse i det hellige rom. Simple and light as a dream…the gravity don’t lie…just loves time, fra samme år ble laget for gallerirommets hvite kube, og er i motsetning til det hvite verket i Pantheon preget av to komplementære farger. Det grønne representerer natur, mens det oransje beskriver den menneskelige tilstedeværelse eller kultur. Disse to kreftene er sentrale i Netos verk, og gjennom fargebruken understrekes spenningen og den sensuelle ladningen som verket utstråler.