10 | La concentracion del cuerpo, 2007

I løpet av de siste årene har Neto utviklet en rekke skulpturer i jern og tre som tar utgangspunkt i en type byggesett for barn laget på 1960-tallet. Prinsippet om å bygge en struktur ved å føye to ledd sammen uten annet bindemiddel enn deres egen vekt og balanse, har alltid fascinert Neto. Mulighetene er tilnærmet uendelige, og arbeidet med dem legger grunnlag for nye øvelser.

Neto omtaler gjerne seg selv som skulptør og er opptatt av hvordan problemstillinger relatert til skulptur er i konstant bevegelse. Han studerer gjerne råmaterialet til antikke arbeider; både greske, egyptiske, olmekiske og ikke minst aztekiske skulpturer inspirer ham. Og han lar gjerne det antikke materialet inngå i uvante sammenhenger, som i verket O escultore a deusa fra 1995 som viser en liten antikk figurin trengt inn mellom et par lepper. Det er nettopp denne stadige bevegelsen og lekenheten som danner premissene for mange av Netos arbeider. Eksperimentviljen, og gleden over og utforske tilsynelatende enkle former har han også til felles med den brasilianske kunstneren Lygia Clark, som på 1960-tallet laget en serie arbeider kalt Bichos. Det var små skulpturer laget av tynne metallplater uten noen opplagt eller endelig form. Tvert imot kunne de brettes og foldes i det uendelige, og det var meningen at publikum selv skulle definere verket i øyeblikket. Prinsippet i Clarks skulpturer har helt klart vært inspirerende for Neto. Samtidig kan det også være interessant å trekke frem en annen modernistisk kunstner, nemlig amerikaneren Alexander Calder. Calder er kjent for sine vakre mobiler, hengende bevegelige skulpturer. Calder har opptatt Neto over lang tid, men i 2007 fikk han anledning til å gjennomføre et studieopphold i den avdøde mesterens atelier. I etterkant begynte Neto å jobbe med disse skulpturene basert på byggesett.

I dag består denne serien av en rekke verk utført både i tre og jern. Størrelsene varierer, enkelte av disse skulpturene er så store at det er lett å tenke på jernstrukturene til en annen kjent amerikansk skulptør, minimalisten Richard Serra. Det er en klar forbindelse mellom Serras store jernplater som utfordrer tyngdekraftens lover med sine grasiøse former, og Netos treplater som balanserer i hverandre med den største letthet. Den lilla leketøyskulpturen som er inkludert i denne utstillingen tydeliggjør prinsippene i Netos kunstneriske prosjekt og plasserer hans kunstnerskap i en betydelig skulpturell tradisjon.