9 | I also happen when you sleep, 2001
Netos installasjoner inviterer ofte kunstpublikummet inn i avslappende miljøer dominert av myke materialer og lyse farger. Dette verket består av en stor madrass, og vi inviteres til å legge oss ned på den myke overflaten og la vår egen kropp bli en del av verket. Slik understreker Neto forbindelsen mellom skulpturelle problemstillinger og våre fellesmenneskelige kroppslige erfaringer. Tyngdekraften drar kroppene våre ned mot gulvet, og gjør at vi avtegner oss mot madrassen vi ligger på. Samtidig endrer den horisontale posisjonen vårt perspektiv på museumsrommet.

I 2000 laget Neto et verk til Magasin 3, Stockholm Kunsthall. Det bestod av en enorm hvit puteliknende struktur som bredde seg ut over et helt rom. Neto beskrev den som en amøbe som fortærte rommet. I also happen when you sleep er laget i mindre skala, men også dette verket kan minne om en abstrahert amøbeform. Å sammenlikne en skulptur som denne med en slik primitiv organisme er også med på å understreke de primære funksjonene som Neto jobber ut i fra. Små detaljer får betydning og grunnleggende behov blir lagt merke til; mennesket trenger hvile, og denne skulpturen kan være et slikt sted. Verkets tittel understreker også en tenkt forbindelse til noe levende. Som et barn gir sine kosedyr eller leker visse egenskaper, antyder Neto gjennom verkets tittel at den hvite, myke madrassen har en mystisk personlighet.

Den amøbeliknende formen har også klare paralleller til utflytende former som vi ser i Salvador Dalis surrealistiske malerier. Hos Dali flyter virkeligheten ofte ut i et elastisk rom hvor faste former opphører. På samme måte insinuerer Neto med dette verket at virkeligheten er en variabel størrelse. Det skal ikke mer til enn å legge seg ned på ryggen for at verden med ett ser helt annerledes ut.